Tema:

Konsumentmakt påverkar inte överfisket

Att välja miljömärkt fisk har ingen större effekt på svensk havsmiljö. Det framgår av en ny rapport från Havsmiljöinstitutet. I stället ligger ansvaret hos de politiker och myndigheter som bestämmer hur fisket ska gå till.

För den som hoppas kunna minska överfisket genom att köpa rätt fisk är rapporten nedslående läsning. För trots att det finns en efterfrågan på miljömärkt sjömat så fortsätter det ohållbara fisket, och det som inte säljs i Sverige exporteras.

”Det är förvaltarens beslut och uppföljning som är avgörande för havsmiljöns status” skriver Havsmiljöinstitutet i rapporten, och riktar sig direkt till Havs- och vattenmyndigheten. Här handlar det först och främst om att sätta fiskekvoter som följer forskarnas rekommendationer, men också om att bli bättre på att premiera fiskemetoder som har minsta möjliga påverkan av havsmiljön.

Trots det konstaterar rapporten att det finns fördelar med mer information till konsumenterna. Bland annat vore det bra om fler kunde tänka sig att äta mer av fisken än bara filén. Idag går en stor del av fisken till foder och endast 17 procent blir människoföda – ett slöseri med havets resurser som är ohållbart i längden.