Mänsklig påverkan ger plötsliga och svårhanterade förändringar i Östersjöns ekosystem. Östersjön har genomgått tre stora förändringar under de senaste hundra åren. Två av dem är så kallade ”ekosystemsflippar” och ligger bakom dagens problem med havsmiljön. Minskade sälbestånd, övergödning och torskfiske är de främsta orsakerna till dessa kraftiga omstruktureringar av ekosystemet.