Klimatet har inte varit stabilt under årtusendena efter istidens slut utan genomgått flera förändringar – på norra halvklotet. Vad som skett på södra halvklotet är inte lika väl dokumenterat. Men kvartärgeologer har nu tagit fram unika data från ögruppen Tristan da Cunha i Sydatlanten. De ger ytterligare ett belägg för att det finns en ”gungbrädeseffekt” mellan nord- och sydatlantiskt klimat – och att klimatväxlingarna kan ske relativt snabbt.