Vattnet har blivit varmare under sommarmånaderna i alla Sveriges kustområden. Detta har påverkat kustfiskbeståndens utveckling. Förekomst, tillväxt och täthet av arter som föredrar varmt vatten ökar, samtidigt som kallvattenarterna minskar. Utvecklingen tycks vara generell och gälla för både ost- och västkusten.