Klimatförändringar, fiske och miljöpåverkan förändrar det kustnära fisksamhället. Ett varmare klimat har bland annat tryckt tillbaka beståndet av rötsimpa.