Trots den snabba utvecklingen och en numera ständig närvaro av plast i marina miljöer vet vi fortfarande mycket lite om nedbrytningen i havet och potentiella risker.

– Plast och speciellt mikroplast som hamnar i havsmiljön har på senare tid uppmärksammats allt mer. Men det finns fortfarande stora kunskapsbrister, säger Berit Gewert, som försvarade sin doktorsavhandling i juni och har fokuserat på hur kemiska föroreningar frigörs i vattnet när plastskräp bryts ner.

Flytande plastskräp i havsmiljön bryts ned genom bland annat UV-strålning och mikroorganismer. Vid nedbrytningen frigörs kemikalier i vattnet, men vilka kemikalier som frigörs och hur många beror på plastpolymertypen och på hur söndervittrad plasten är.

– Vår utgångspunkt var att plast som hamnar i havet kommer att vittra sönder och släppa ut kemikalier i det omgivande vattnet. Dessa kemikalier kan bidra till den totala kemiska exponeringen som marina organismer utsätts för, något som kan få negativa konsekvenser för organismerna, säger hon.