Den svenska vattenförvaltningen går in i en ny fas. Efter kartläggningen av hur våra vatten mår är det dags att genomföra åtgärder för de vatten som inte uppnår god status.