I en ny studie har Fiskeriverket tagit fram kartor över livsmiljöer som kan vara särskilt lämpliga för ett antal fiskarter i Kattegatt. Kartor som visar olika arters utbredning efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning. I denna studie har kartor tagits fram för att visa livsmiljöer som kan vara särskilt lämpliga för ett antal arter, nämligen torsk i olika storlekar, gråsej, äkta tunga, sandskädda, ål, glyskolja, hummer, grässnultra, stensnultra samt totalt antal fiskarter.