Känslig bottenfauna tappar mark

Bottenfaunasamhället i Östersjön har förändrats på senare tid. En närmare undersökning visar att föroreningståliga arter ökat, medan de arter som är mer känsliga för föroreningar har minskat. I Bottniska viken är de två mest genomgripande förändringarna havsborstmasken Marenzellerias invandring och spridning samt vitmärlepopulationernas krasch kring sekelskiftet. Även i Egentliga Östersjön förändras bottenfaunasamhällena, även om förändringarna där kanske är något mindre dramatiska.