Musslor filtrerar partiklar från vattnet och binder näringen som finns i partiklarna i sin vävnad. Det har gjort att odling av blåmusslor presenterats som en möjlig åtgärd mot övergödning. Just nu pågår tester med musselodlingar på flera platser i skärgården. Men en sak är säker - Östersjöns unika miljö ger odlarna många utmaningar när experimenten skalas upp.