Vi har påverkat Östersjön genom ett allt för stort fiske under en lång tid. Vårt fiske på framförallt torsk har dessutom inneburit att vi fått förändringar på lägre nivåer i födokedjan, hela vägen ner till algerna. Ny ekologisk forskning har genererat nya teorier om hur olika rovdjur och byten påverkar varandra. Denna teoribildning har nu fått genomslag i det nya projektet Big Fish Back, där man ska utreda om ett ökat uttag av skarpsill kan gynna torsken i Östersjön.