Vädersituationen under året påverkar även näringssituationen i havet. SMHI gör mätningar av temperatur i luft och ytvatten , nederbörd, salthalt, halt av oorganiska kväveorganismer och kiselhalt i ytvattnet.