En internationell rankning av miljömärkningar har gjorts. Rankningen har utvärderat hur effektiva miljömärkningarna är jämfört med WWFs globala hållbarhetskritier för hållbara fiskbestånd och välmående hav – och omfattar status för fiskbestånden, miljöpåverkan av fisket och hur effektiva ledningssystemen är. Andra faktorer är öppenhet, professionalism och certifieringsprocessens opartiskhet. Den globala miljömärkningen av fisk – Marine Stewardship Council, MSC –toppar för andra gången i rad.