Kisels kretslopp är av stor betydelse och påverkar via kiselager även den globala kolcykeln. Denna avhandling fokuserar på att utveckla metoder för att studera både löst och biologiskt bundet kisel och förstå vad resultaten innebär. Östersjön användes som studieområde, och slutsatsen var att kiselisotoper kan användas som historiskt arkiv för kiselalgtillväxt och att kisels kretslopp i Östersjön har förändras signifikant av mänsklig aktivititet.