Övergången från den senaste istiden till den nuvarande värmeperioden har ledtrådar till att bättre förstå hur klimatförändringar kan gå till. Syftet med detta projekt har varit att utvärdera miljömässig, hydroklimatisk och oceanografisk respons i östra Nordatlanten på det stora sötvattenflöden från den Skandinaviska inlandsisen, under den senaste deglaciationen, ca 19,000 till 11,000 år före nutid. Resultaten i avhandlingen ger nya viktiga tidsmässiga begränsningar för de händelser som ideligen störde och avbröt utvecklingen i samband med den senaste deglaciationen i Nordeuropa. Detta ger en ökad insikt i den dåvarande Nordatlantens oceaniska, atmosfäriska och glaciala återkopplingsmekanismer, vilket ökar förståelsen för hur jordens klimatsystem fungerar under mer extrema förhållanden.