Dinoflagellaten Ostreopsis ovata bildar blomningar i i tropiska och tempereade marina vatten. Den producerar flera gifter och stora mängder av ett kolhydratrikt slem som har betydande effekter på bottensamhället. Därför är det viktigt att veta vad som påverkar artens spridning. Artens respons på aktuella miljöförändringar som temperaturökning, övergödning och försurning studerades. Slutsaten är att O. ovata sannolikt kommer att bli vanligare i tempereade kustvatten som blir allt varmare och mer näringsrika.