Algen japantofs (Bonnemaisonia hamifera) har invaderat den svenska västkusten med hjälp av ett kemiskt försvar som skyddar den mot angrepp och som innebär att den kan sprida sig.