Tema:

Invandrad mask rör om

Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria kan vara orsaken till att havsörnarna längs Västernorrlands kust åter drabbas av miljögifter. Masken gräver sig ner i gamla fiberbankar från pappersmassaindustrin och sätter miljögifterna i omlopp igen.