I rapporten från Världsnaturfonden WWF – där befintliga regler för förvaltningen av Arktis naturresurser har granskats – visar att bristande lagstiftning utgör ett stort hot mot Arktis. Avsaknaden av regelverk för fisket, sjöfarten och hanteringen av olja och gas riskerar en ohämmad exploatering.