Massdöd hos gråtrutar, kopplad till karaktäristiska förlamningssymptom, upptäcktes år 2000 i södra Sveriges kusttrakter. Denna onormala sjöfågeldöd med oklar orsak har varit föremål för flera speciella studier i landet. För Gävleborgs läns del har fältstudier gjorts under alla år från och med 2002. Detta år dog så mycket som ca 35% av de adulta gråtrutarna vid södra delen av länets kust. Fortsatta kontroller har visat att andelen döda gråtrutar vid gästrikekusten under åren 2003-2006 minskade till en lägre nivå på ca 7-8%. Denna andel klingade av ytterligare till nära 0% under åren 2007-2008 och har hållit sig kvar på denna harmlösa nivå även sistlidna sommar 2009.