Ingen övergödning

Den första fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning beskriver miljöns tillstånd, hur miljön har påverkats och orsakerna bakom. Genomförda åtgärder och vad mer som behövs för att nå målen och förbättra uppföljningen diskuteras.