En övergripande information om hur man ska agera om man hittar minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel i svenska farvatten. Broschyren är riktad till svenska sjöverksamma; såsom yrkesfiskare, yrkesdykare, hamnanställda och fritidsdykare.