Fritidsbåtar orsakar utsläpp till havet och fysiska skador på ängar av sjögräs och andra vattenväxter. Men behöver det vara en konflikt mellan båtliv och en god havsmiljö? Kunskap om hur och var de värdefulla ängarna under vattnet påverkas kan hjälpa oss att undvika miljöpåverkan från fritidsbåtar.