Helcom, Östersjöländernas gemensamma havsmiljöorganisation, utvärderar regelbundet miljötillståndet i hela Östersjön. Resultaten används som underlag för överenskommelser om skyddsåtgärder och fungerar som en länk mellan forskning, miljöövervakning och miljöpolitiska beslut.