Mänsklig påverkan orsakar stora förändringar i olika typer av marina livsmiljöer över hela världen. I denna avhandling har betydelsen av sådana förändringar för olika fisksamhällen undersökts. Både mängden fisk, artsammansättning och artrikedom påverkades av t.ex korallblekning och algöverväxning.