Den idag övergödda Östersjön måste åtgärdas och tre alternativ övervägs. Dessa innebär förstärkning av naturliga fastläggningsmekanismer för näringsämnet fosfor – med aktiv utfällning och mineralbildning som kostnadseffektiva redskap för en bättre havsmiljö. Rapporten redovisar olika möjligheter att aktivt förstärka fastläggningen av näringsämnet fosfor (P) i Östersjöns bottensediment. Den idag övergödda Östersjön måste åtgärdas och tre alternativ övervägs. Dessa innebär förstärkning av naturliga fastläggningsmekanismer för näringsämnet fosfor – med aktiv utfällning och mineralbildning som kostnadseffektiva redskap för en bättre havsmiljö.