Tusentals ton ammunition har dumpats på svensk havsbotten. Faran för marina organismer har nu studerats.