Bild
;
Tema:

Hotet mot hajen

Varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. En ny rapport visar att EU-länder står för en stor andel av världens fiske och för nära hälften av hajfenorna som importeras av Asien.

Att hajfenssoppa är en dyrbar delikatess i stora delar av Asien och därmed en bidragande orsak till att många hajarter hotas är ett välkänt faktum. Men att hajkött serveras på restauranger över hela Europa, i Storbritannien till och med i fish and chips-struten, att utrotningshotade hajarter återfinns i husdjursmat och i smink och att nästan hälften av hajfenorna som säljs i Asien importeras från EU-länder kanske är mindre känt. Spanien exporterar mer kött från hajar och rockor än något annat land i EU, men även Portugal, Nederländerna, Frankrike och Italien är stora aktörer. Faktum är att det varje år dödas över ofattbara 100 miljoner hajar i just hajfensfiske, detta enligt Internationella naturvårdsunionen, IUCN, Världsnaturfonden (WWF) och International Fund for Animal Welfare (IFAW). Ett annat allvarligt hot är långrevsfiske, nät och fiskeredskap som i jakten på andra fiskarter fångar haj som bifångst. Fisket efter tonfisk är särskilt förknippat med bifångst av haj.

EU stor aktör
Ungefär hälften av världens hajfenor passerar tre stora handelsplatser i Asien. Det är dessa som IFAW granskat under åren 2003-2020 i en ny rapport. De kom fram till att det importerats över 180 000 ton hajfenor till dessa handelsplatser och att EU-länder har en allt större del i detta fiske. Tidigare var andelen hajfenor från EU-länder ungefär 28 procent, men från 2017 började det öka kraftigt till 45 procent år 2020. Studien visar att EU potentiellt kan bli den största källan som försörjer de stora asiatiska handelsnaven med hajfenor. Då många lägger skulden på de konsumerande länderna, främst i Asien, är länder med internationellt verksamma fiskeflottor och handel med hajprodukter lika ansvariga för minskningen av hajpopulationer, skriver IFAW i sin rapport. De vill se betydligt hårdare kontroller över EU:s hajfiske för att se till att det inte förekommer överfiske och att det inte fångas utrotningshotade hajar.

Försvunna från korallrev
Idag beräknas var tredje haj vara hotad och på bara fem år har antalet akut hotade hajar och rockor ökat med 172 procent. I en studie som publicerades i tidskriften Nature 2020 framgick att hajar i det närmsta är utrotade från vart femte korallrev. Som toppredator har hajen en viktig roll i näringskedjan med att ta sjuka och svaga byten och därmed se till att friska och starka individer förökar sig. Lägg därtill att hajar själva förökar sig mycket långsamt. Försvinner hajen från ett ekosystem får det därför kraftiga konsekvenser.