Bild
;
Tema:

Historiskt beslut om fiskeförbud i centrala Norra ishavet

När den arktiska isen smälter undan så friläggs nya vatten som hittills varit oåtkomliga för fiske. En ny internationell överenskommelse om ett 16-årigt fiskeförbud ska ge forskare möjlighet att lära sig mer om förutsättningarna i området.

De centrala delarna av norra Ishavet har hittills varit fria från fiske, av den enkla anledningen att de varit istäckta. Men ett varmare klimat har gjort att cirka 40 procent av området nu ligger isfritt under sommaren, och inom 10-15 år väntas hela de centrala delarna av Norra ishavet bli helt isfria under de varmaste månaderna.

För att förhindra att de nya vattnen blir utfiskade har en historisk överenskommelse slutits mellan nio länder samt EU. Den innebär att ett område på 2,2 miljoner kvadratkilometer av norra ishavet helt ska fredas från kommersiellt fiske för att ge forskare tid att lära sig hur ekosystemet fungerar, samt hur det påverkas av klimatförändringar. De länder som skrivit under överenskommelsen är EU, USA, Kanada, Kina, Ryssland, Japan, Norge, Grönland, Island och Sydkorea.

– Det finns inget annat öppet hav där vi låtit vetenskapen gå före. Det är ett bra exempel på hur man använder sig av försiktighetsprincipen, säger Scott Highleyman, amerikansk delegat i förhandlingarna och ansvarig för miljövård vid Ocean Conservancy, till Science.

Initiativet till överenskommelsen togs 2012, då över 2 000 polarforskare ställde sig bakom ett krav på fiskeförbud i Norra Ishavet. Anledningen var att man ville undvika en katastrof liknande den som skedde i Berings hav. I slutet av 1980-talet trängdes trålare från många olika nationer i de fiskrika vattnen, men i början av 1990-talet kraschade torkbeståndet på grund av ett allt för hårt fisketryck.

Norra ishavet rymmer cirka 250 arter som är intressanta för kommersiellt fiske, men det har bedrivits lite forskning på dessa arter i området. Bland annat saknas kunskap om populationernas storlek, hur populationerna rör sig och hur olika arter interagerar med varandra.

En viktig del i överenskommelsen är bildandet av en internationell forskargrupp som gemensamt ska arbeta med att inhämta mer kunskap om regionen. Tidigare polarforskning i Norra ishavet har inte varit koordinerad, utan har bedrivits av enskilda länder, universitet eller kommittéer.

Efter de överenskomna 16 åren förlängs fiskeförbudet automatiskt med fem år åt gången, såvida ingen av parterna protesterar eller det har upprättats avtal om fiske och kvoter.
– Det här är ett av få tillfällen när en grupp regeringar faktiskt löser ett problem innan det inträffar, säger David Balton, som är USA:s ambassadör i havs- och fiskefrågor, i en intervju till Reuters.