För 200 år sedan fanns det gott om havsörn i Sverige. Därefter var havsörnen förföljd och nästan utrotad, för att så småningom fridlysas och öka något. Från mitten av 1900-talet minskade åter antalet havsörnar kraftigt, denna gång på grund av gifter i miljön. Under senare år har utvecklingen vänt, och bestånden av havsörn ökar nu stadigt runt om i landet.