Havsöring är den fisk som är mest populär bland sportfiskare på den svenska västkusten. Men trots att havsöringen är så omtyckt vet man mycket lite om hur fisken rör sig i havet. I en ny forskningsavhandling från Göteborgs universitet kartläggs havsöringens vandringstaktik. Man har studerat havsöringens rörelse i havet, liksom dess genetiska uppdelning och populationsutveckling på den svenska västkusten. Målet har varit att kunna lägga fram förslag till riktlinjer för bevarandet av denna sårbara art. Studierna visar att det på västkusten finns fyra genetisk distinkta bestånd av havsöring i vattendragen, men att totalt nio bestånd förekommer i havet. Man konstaterade att utvandringen av smolt (ung öring) framförallt sker vid ökat vattenflöde, men att utvandringen även kan styras av vattentemperatur under år med låg nederbörd. Forskarna undersökte också hur klimatförändringarna med ökad temperatur påverkat öringens populationsutveckling under de senaste 30 åren.