Havsförsurning ger inte ändrat beteende hos fisk

Nya rön visar tvärtemot tidigare forskning att fiskar som lever på korallrev är mer toleranta mot havsförsurning än man tidigare trott.

En flerårig studie på effekterna av havsförsurning hos korallrevsfisk utmanar tidigare rapporter om att ett surare hav kommer att påverka fiskens beteende negativt.

Studien, som genomfördes av ett internationellt forskarlag, visade att korallrevsfisk som utsatt för koldioxid i nivåer som förväntas finnas i slutet av seklet inte förändrade deras aktivitetsnivåer eller förmåga att undvika rovdjur. I motsats till tidigare studier har de nu visat att den försurning av vattnet som de högre koldioxidnivåerna medför har en försumbar inverkan på korallrevsfiskens beteende och sensoriska system.

– Korallrevens fiskar kommer att utsättas för många svårigheter i framtiden på grund av global uppvärmning, men vår studie visar att förändrade beteenden inte kommer att bero på havsförsurning, säger svenska SLU-forskaren Josefin Sundin, som har medverkat i studien. Forskarlaget bakom studien betonar samtidigt att havsförsurning och global uppvärmning är ett stort problem för korallrev.

Havförsurning är bland annat ett problem för djur som förlitar sig på kalciumkarbonat för att göra skal och skelett, såsom koraller, tagghudingar och en del skaldjur. Högre havstemperaturer leder dessutom till att korallerna, som ju fisk och många andra djur lever på, bleknar och så småningom riskerar att dö. Men fiskar i sig verkar vara mer toleranta än man tidigare befarat - och det ju positivt.