Bild: Katarina Konradsson/UMF

Havet i budgeten

I regeringens höstbudget finns en del nysatsningar, men också några oroande nedskärningar i de anslag som berör havsmiljön. Vi sammanfattar de viktigaste kommentarerna.

- Vi är glada över att regeringen och samarbetspartierna kämpat upp miljöbudgeten igen. Den innehåller många viktiga miljö- och klimatsatsningar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Som så ofta är det inte helt lätt att se vad som egentligen är förändringar jämfört med tidigare beslut. Den här gången blir bilden också suddigare av att en del återställningar görs jämfört med ändringar i den budget som riksdagen beslutade 2019.

M+KD-budgetens kraftiga nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen i vintras återställdes tack och lov redan i vårbudgeten, och nu föreslås anslagen för miljöövervakningen öka ytterligare.

Även anslagen för åtgärder för havs- och vattenmiljön ökar. Detta kan exempelvis handla om åtgärder för att minska övergödningen. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) får också i uppdrag att utreda ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön, kanske i form av utsläppsrätter.

Däremot får HaV mindre pengar än vad som förutsågs för två år sedan. Detta kan vara bekymmersamt om det exempelvis går ut över myndighetens möjligheter att utveckla styrmedel och genomföra effektiva åtgärder, skriver webbmagasinet Baltic Eye i sin kommentar.

Också anslaget till skydd av värdefull natur sänks under kommande år.
– Att regeringen väljer att minska resurserna för att skydda värdefull natur är allvarligt när vi är så långt ifrån att nå våra miljömål och internationella åtaganden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.