Haven behöver hjälp

Jättemantan, en planktonätande rocka som kan mäta hela sju meter mellan vingspetsarna, står som symbol för årets "World wildlife day", som går av stapeln den 3 mars. För första gången tillägnas denna dag havens fantastiska artrikedom, och de problem som gör att många arter är hotade.

FN utsåg 2013 den 3 mars till de vilda djurens dag. I år tillägnas denna dag haven. Syftet är att uppmärksamma det marina livet, och framförallt de hot det lever under. Haven är kraftigt påverkade av mänsklig verksamhet, och livet under ytan påverkas av överfiske, föroreningar, klimatförändringar och förlust av viktiga habitat.

Det gäller i högsta grad jättemantan, som lever på plankton och har en viktig reglerande funktion på planktonsamhällena. Den är idag hotad av överfiske, plastförorening, klimatförändringar och förlorade livsmiljöer. Den klassas som sårbar av Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

En mängd olika aktiviteter anordnas på söndag världen över för att ge uppmärksamhet åt de problem som havens invånare står inför. Den mäktiga jättemantan svävar vidare, helt omedveten om uppmärksamheten.