Tema:

Hälften av skräpet är plast

Plastbitar är det allra vanligaste skräpet i havet, visar Skräprapport 2015 från Håll Sverige Rent. Det mesta skräpet består av engångsprodukter, kommer ofta från vanliga konsumenter och är av plast. Vår svenska västkust ett av de värst drabbade områdena i hela Europa. Havets ytvattenströmmar för med sig skräp från hela Nordostatlanten, och via en virvel i Skagerack spolas en stor del av skräpet upp på land. Hela 8 000 kubikmeter skräp hamnar på västkusten varje år.