Gruvdrift stort hot mot ekosystemen

Gruvdrift på havsbotten har ökat kraftigt de senaste åren. I en ny studie varnar forskare för att konsekvenserna för havsmiljön och ekosystemen kan bli större än man tidigare befarat.

Efterfrågan på ämnen som koppar, kobolt och zink är stor och allt fler vill borra efter de värdefulla metallerna på havets botten. Under senare år har den industriella exploateringen av våra hav ökat så kraftigt att forskare talat om en marin industriell revolution. Samtidigt vet man alldeles för lite om konsekvenserna, menar forskarna bakom den nya studien.

- Gruvdriften är på frammarsch men fortfarande saknas kunskap och förståelse för hur det påverkar djuphavens ekosystem, vilka utgör den största delen av biosfären, säger professor Jeffrey Drazen som lett studien vid University of Hawaii.

I studien varnar forskarna för att riskerna hittills underskattats och poängterar att det kommer att påverka livet även långt ovanför havsytan.

- Skador på ekosystemen kan påverka fisket, släppa ut metaller i näringskedjor som kan nå våra tallrikar, förändra kolbindningen i djuphavet och minska den biologiska mångfalden som är nyckeln till våra omgivande hav, säger Jeffrey Drazen och pekar på ett akut behov av mer forskning för att kunna hantera exploateringen av haven.