Länsstyrelsen undersökte under 2004 och 2008 vattenvegetation och fiskrekrytering i grunda havsmiljöer vid Gårdskärskusten och vid Slada på östra Hållnäskusten i Norduppland. Ett viktigt syfte med studierna är att öka kunskaperna om biologiskt värdefulla undervattensmiljöer inför det eventuella bildandet av naturreservaten Gårdskärskusten och Slada. Resultaten kan även användas för uppföljning av miljötillståndet i grunda marina miljöer.