Havsvikar, mer eller mindre isolerade från havet, utgör med sina lugna vattenytor en tydlig kontrast mot den öppna kustens karga vind- och vågutsatta stränder. Vikarna hyser en rik mångfald av arter, och utgör viktiga reproduktionsområden för många fiskar och sjöfåglar. De fungerar även som naturliga filter, genom att ta upp näringsämnen från landavrinning innan vattnet når det öppna havet.