Under åren 2014–2017 har Sportfiskarna ansvarat för de åtgärder som genomförts inom projektet ”Grunda havsvikar – Bogeviken”. Projektet kan ses som en del i arbetet med att skapa en bättre vattenmiljö i allmänhet, och för att skapa gynnsammare förutsättningar för reproduktion av rovfisk som gädda och abborre i synnerhet.