Bild
;
Tema:

Grönt ljus för jätteräkor - rött för nordhavsräkor

När WWF:s fiskeguide för 2015 nu publiceras har miljöcertifierade tropiska jätteräkor fått grönt ljus, vilket innebär att de kan konsumeras utan risk för bestånden. Det är ett antal odlingar i Vietnam som nu miljöcertifierats. även miljömärkta havskräftor från Kattegatt och Skagerrak placeras nu på gröna listan. Nordhavsräkan, däremot, blir kvar på rödlistan, med hänvisning till att kontrollerna ännu inte fungerar.