En tredjedel av vår mat beroende av natur i andra länder. Uppemot 80 procent av råvarorna till kraftfodret som används för köttproduktion i Sverige odlas utomlands. Totalt är mer än en tredjedel av den mat vi äter beroende av import från andra länder.