Glada laxar simmar bättre

Unga laxars benägenhet att lämna den trygga hemmaälven och vandra ut i havet för att äta sig stora och starka begränsas delvis av laxens rädsla för det okända nedströms. Ångestdämpande läkemedel, i halter som redan finns i vissa avloppsvatten, fick de unga laxarna att repa mod och ge sig iväg på den farofyllda färden.

Studien har gjorts av ett forskarlag från Umeå universitet, och har publicerats i den ansedda tidskriften Nature Communications. Undersökningar gjordes både i en laborativ miljö och i ett naturligt bäcksystem utanför Umeå. Upptäckten är viktig både för vår förståelse av laxvandring och för förståelsen för vad som styr djurs migration i allmänhet.

"Genom att behandla laxen med ångestdämpande läkemedel kunde vi se att de gladare laxarna vandrade både längre och snabbare än obehandlad lax, säger Gustav Hellström, från Umeå universitet och en av forskarna som gjort studien.
"I Sverige har vi inte lax i de system som är starkt påverkade av avloppsvatten, så här är det inte troligt att detta är ett större miljöproblem i nuläget", fortsätter Gustav Hellström. "Man ska dock komma ihåg att det finns många vandrande fiskarter som lever i kraftigt förorenade vatten, men om och hur dessa påverkas vet vi inte i dagsläget."