Tema:

Glaciärväggar skyddar mot varma strömmar

Antarktis inlandsis innehåller vattenmängder som kan höja vattenståndet globalt med flera meter om den smälter. Men det fortfarande oklart hur stabila glaciärerna egentligen är och vad som skulle kunna få den att smälta i snabbare takt. En ny studie visar att glaciärernas branta isväggar spelar en nyckelroll.

Ett internationellt forskarteam, under svensk ledning, har undersökt glaciären Getz i Antarktis. Den har en flytande del som avslutas i en vägg av is, som sticker 300-400 meter ner i havet. Under kanten strömmar varmt, salt havsvatten utifrån in mot kontinenten samt mot de djupare liggande isarna längre söderut.

– Genom att studera mätdata från instrumenten upptäckte vi att havsströmmarna är blockerade vid iskanten så att det varma vattnet endast i begränsad omfattning kan nå in mot kontinenten, säger Anna Wåhlin, som är huvudförfattare till artikeln som är publicerad i den högt rankade tidskriften Nature till Göteborgs universitet.

Det innebär att runt två tredjedelar av den värmeenergi som flyttas från djuphavet, med strömmar upp på kontinentalsockeln, aldrig når isarna. Istället vänder havsströmmarna vid kanten och strömmar tillbaka norrut.

- Det betyder också att de flytande glaciärerna, och särskilt isfronterna, är nyckelområden som bör observeras noggrant, säger Anna Wåhlin. Om isväggarna försvann skulle mycket större mängder värmeenergi släppas fram till isen på land.