Alger av släktet Dinophysis, mest kända för att bilda giftiga algblomningar, kan stjäla kloroplaster från andra organismer. Kloroplasten är det ”organ” i växter och mikroalger som omvandlar solljus till energi och binder kol till växtbiomassa. Med hjälp av stulna kloroplaster kan Dinophysis själva få den här förmågan, vilket förmodligen bidrar till deras framgång i naturen.