Gävleborgs fiberbankar kartläggs

Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag bildar fiberbankar med höga halter av olika miljögifter. SGU-projektet Fiberbankar i Norrland ska i sommar undersöka kustområdena i Gävleborgs län: Stocka, Iggesund, Ljusne och Norrsundet. Samtidigt pågår projektet Treasure som ska hjälpa till att avgöra om det är de fiberbankar som innehåller störst mängd gifter som behöver åtgärdas först eller om det är de som riskerar att skreda.