Försurning av haven och global uppvärmning beror till stor del på ökade nivåer av koldioxid i luften, och fiskar utsätts ofta för båda dessa stressfaktorer samtidigt. Även om man under senaste århundradet undersökt hur fisk påverkas av temperatur, så saknas fortfarande kunskap om effekter av måttlig koldioxidexponering, samt kombinationen av de båda stressfaktorerna. I avhandlingen undersöks proteinuttryck samt biokemiska parametrar i gälar, blodplasma och lever hos hälleflundra, beroende på skillnader i temperatur och koldioxidhalt. Man har också undersökt på organismnivå hur beteendet hos storspigg, Gasterosteus aculeatu, påverkas av förhöjd koldioxidhalt.