Små temperaturförändringar i polarhaven kan innebära stora förändringar för mikroorganismer som till exempel alger. Relativt små temperaturförändringar kan ge kraftiga effekter på fysiologin hos islevande mikroalger och kan också förändra strukturen för de bakteriesamhällen som lever i isen. Vissa arter gynnas medan andra missgynnas, temperaturökningen kan därmed förändra artsammansättningen i ekosystemen. Färre arter leder ofta till att ekosystem blir sämre på att klara ytterligare påfrestningar och förändringar. De flesta studier som fokuserat på havsförsurning har utförts under korta perioder. Men för att förstå hur framtida klimatförändringar kommer att påverka olika organismer är det viktigt att ta hänsyn till anpassning under en längre tid, flera generationer.