Från klimatångest till engagemang i nytt projekt

Genom att koppla samman gymnasieelever med forskare vill Göteborgs universitet förvandla oro för miljöförändringarna till handling. Nu drar nya projektet "Ocean Blues - från ångest till aktion" igång.

Många ungdomar mår dåligt på grund av miljöproblem som klimatförändringar, utrotning av arter och plast i havet. Forskning har dock visat att unga som själva är engagerade i miljöfrågor, och samtidigt har ett högt förtroende för hur forskare och övriga samhället jobbar, mår psykiskt bättre än andra grupper. I det nyligen startade projektet Ocean Blues får gymnasieelever tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet möjlighet att uttrycka och engagera sig och undersöka möjliga lösningar till miljöproblem. Ett av målen med projektet är också att öka havsmedvetenheten hos unga, genom att visa hur vi människor påverkar havet och hur beroende vi är av det.

Maria Ojala, professor i psykologi vid Örebro universitet, är knuten till projektet och har studerat hur unga människor hanterar sin oro över klimatförändringar och miljöproblem. I sin föreläsning vid Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet drog hon igång projektet genom att prata om de olika sätt som unga hanterar sin oro på. En del gör det genom att förneka allvaret eller argumentera för att problemet inte berör dem. Andra är oroliga, men distanserar sig, medan ytterligare en grupp använder sig av problemfokuserade strategier, där de letar efter information om vad unga faktiskt kan göra, engagerar sig och utför konkreta handlingar.

Ocean Blues riktar sig till gymnasieskolor i Västsverige och erbjuder utbildningspaket inom områden som klimatförändringar, plast i havet, minskad biologisk mångfald och kemiska föroreningar. Ocean Blues är ett tvärvetenskapligt kommunikationsprojekt och är ett samarbete mellan flera delar av Göteborgs universitet, däribland Centrum för hav och samhälle, Göteborgs globala biodiversitetscenter, HDK Valand, Högskolan för design och konsthantverk samt Havsmiljöinstitutet.