Att förstå hur arter kan anpassa sig i naturen har blivit en viktig fråga i och med klimatförändringarna. Denna avhandling visar att den släta havstulpanen utvecklat förmåga att leva i vatten med väldigt olika salthalter. Tack vare sin breda tolerans till olika salthalter kommer den släta havstulpanen troligen inte att påverkas negativt i framtiden, utan snarare gynnas i en utsötad miljö.