Framtidens sätt att konferera?

Att presentera forskningsresultat för andra forskare, diskutera resultaten och träffas för att hitta nya nätverk och samarbeten är en viktig del av forskningen. Det är därför många forskare förskräcks över alla konferenser som ställs in världen över i coronavirusets spår.

Men ur det elände som spridningen av coronaviruset orsakat föds trots allt en del kreativa lösningar. Forskare prövar nya sätt att kunna konferera utan att mötas fysiskt, och digitala plattformar för möten och dialog med ett stort antal personer börjar användas.

Virtuella konferenser ersätter åtminstone delar av de inställda konferenserna, och dessa kan göras tillgängliga även för resurssvaga universitet som tidigare haft ett lågt deltagande. Mötena kan också bli mer inkluderande när det gäller personer som av hälso- eller andra skäl inte tidigare kunnat delta. Kanhända är detta början på ett framtida sätt för forskare att utbyta resultat och erfarenheter med varandra, även när inte längre en pandemi hindrar forskare från att mötas?